Alförrädare, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Alförrädare. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 257 gånger och uppdaterades senast kl. 10:37 den 3 juni år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Alförrädare (Polysticta stelleri) är en andfågel som är en art inom det egna släktet Polysticta. Är en flyttfågel som häckar vid Norra ishavets kuster, den övervintrar i isfria vatten i ett område som sträcker sig från Berings sund, utmed Stillahavskusten till södra Alaska, och utmed kusten söderut till norra Japan.

Synonymer

Polysticta stelleri
Andfågel
Fågel
Flyttfågel

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: alförrädare

Alg
Algblomning
Algebra
Algebraisk
Alger
Algerier
Algerisk
Algeriska
Algesi
Algologi

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?