Välkommen till fraser.nu

På den här hemsidan hittar du svenska fraser, synonymer och antonymer. En fras är ett eller flera ord med en viss betydelse. Synonymer till en fras har samma eller liktydig betydelse medan antonymer till en fras har motsatt betydelse. Syftet med den här hemsidan är att vara en hjälp när det gäller att förstå betydelsen av svenska fraser och ord. Den här hemsidan kan vara en hjälp när man läser svåra texter eller löser korsord. Du kan hjälpa till att uppdatera innehållet på den här hemsidan genom att föreslå ändringar av befintliga fraser eller genom att föreslå nya fraser.

Senast tillagda fraser

Zoombombning (2021-03-24, 14:35)
Zombiebrand (2021-03-24, 14:26)
Växtblindhet (2021-03-24, 14:20)
Vårdskuld (2021-03-24, 14:09)
Underturism (2021-03-24, 13:56)
Tvåmetersregeln (2021-03-24, 13:46)
Turistkorridor (2021-03-24, 13:41)
Superspridare (2021-03-24, 13:29)
Statyprotest (2021-03-24, 13:04)
Social distansering (2021-03-24, 11:39)

Senast uppdaterade fraser

Ainu (2021-05-13, 11:38)
Aimabel (2021-05-06, 15:38)
Aik (2021-05-06, 15:19)
Aha-upplevelse (2021-05-06, 15:19)
Agtak (2021-05-06, 15:19)
Agronomisk (2021-05-06, 15:19)
Agronomie (2021-05-06, 12:57)
Agronom (2021-05-06, 12:57)
Agroforestry (2021-05-06, 12:57)
Agrikulturell (2021-05-06, 12:56)

Senast visade fraser

Ansamlad (2021-05-14, 08:52)
I vilken grad (2021-05-14, 08:52)
Aktionsprogram (2021-05-14, 08:52)
Sexuellt abnorm (2021-05-14, 08:52)
Räkna med gånger (2021-05-14, 08:52)
Ha kniven på strupen (2021-05-14, 08:52)
Vågsvall (2021-05-14, 08:52)
Tjock träbit (2021-05-14, 08:52)
På stället (2021-05-14, 08:52)
Pluskvamperfekt(um) (2021-05-14, 08:52)

Populära fraser

Inri (711)
Getpäls (688)
Bladfäste (685)
Grisfest (684)
Avfall vid tröskning (627)
Uppta på sin yta (587)
Hammardel (532)
Golfpinne (493)
Aplomb (457)
Getull (358)