Hoppa till innehåll
Fraser.nu

Neurodiversitet - synonymer, antonymer, översättningar, betydelse, böjningar, exempel, uttal, rim och ordklasser

Vad betyder Neurodiversitet?

Neurodiversitet är ett begrepp som beskriver den naturliga variationen i mänskliga kognitiva funktioner och neuropsykiatriska funktionssätt inom en grupp människor. Det innefattar olika tillstånd som ADHD, autism, dyslexi och andra neurologiska skillnader, och betonar att dessa skillnader är en del av den mänskliga mångfalden snarare än avvikelser eller brister som måste rättas till.

Termen lanserades på 1990-talet av den australiska sociologen Judy Singer, med syftet att utmana den traditionella synen på neuropsykiatriska diagnoser som enbart problematiska. Istället framhåller neurodiversitetsrörelsen att dessa skillnader kan innebära unika styrkor och perspektiv, och att samhället bör anpassas för att inkludera och stödja alla typer av kognitiva förmågor.

Neurodiversitet har kommit att bli en viktig del av diskussioner om mångfald och inkludering, och uppmärksammar den "osynliga mångfalden" som handlar om variationer i hur människor tänker, uppfattar världen och interagerar med omgivningen.

Synonymer till Neurodiversitet

Antonymer (motsatsord) till Neurodiversitet

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Exempel på användning av Neurodiversitet

diskrepansen mellan ett medicinskt perspektiv och neurodiversitet smärtsamt påtaglig. Och människan som ständigt, Källa: Dagens nyheter (2023-05-14).

Neurodiversitet, Källa: Svenska dagbladet (2023-12-28).

Det är få som vet vad ordet ”neurodiversitet” betyder. Så låt mig börja den, Källa: Dagens nyheter (2023-05-14).

nästan som en superkraft, att ha neurodiversitet. För det får dig att, Källa: Aftonbladet (2020-11-29).

hört ord som cyberreciliens, longtermism och neurodiversitet., Källa: Jönköpingsposten (2023-12-27).

Det är få som vet vad ordet ”neurodiversitet” betyder. Så låt mig böija den, Källa: Dagens nyheter (2023-05-14).

neurodiversitet Variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i, Källa: Dagens ETC (2023-12-27).

- syftar till ett försvar för "neurodiversitet". "neurodiversitet". Aspergare låter förvisso, Källa: Göteborgsposten (2013-09-20).

etnolog och forskare och föreläser om neurodiversitet. Själv gick han med i föreningen,, Källa: Svenska dagbladet (2014-04-06).

nästan som en superkraft, att ha neurodiversitet. För det får dig att tänka, Källa: Aftonbladet (2020-08-20).

"Neurodiversitet” har nått nyordslistan. Det syftar på, Källa: Helsingborgs dagblad (2023-12-28).

”Neurodiversitet” har nått nyordslistan. Det syftar på, Källa: Landskronaposten (2023-12-28).

MYLLRET Del 3 i en föreläsningsserie om neurodiversitet. Denna gång med kortföreläsning och, Källa: Göteborgs fria tidning (2013-10-19).

studierektor Intresse: Stickning, frågor om neurodiversitet och odling, hon har bland annat, Källa: Karlstadstidningen (2019-10-03).

en känd eller inflytelserik förälder. • Neurodiversitet: variation av neuropsykiatriskt funktionssätt, Källa: Landskronaposten (2023-12-28).

Följer efter Neurodiversitet

Allmän beskrivning

Här hittar du synonymer, antonymer (motsatsord), översättningar och böjningar för Neurodiversitet. En synonym till en fras har samma eller liktydig betydelse medan en antonym till en fras har motsatt betydelse. Du hittar en beskrivning som förklarar vad den här frasen betyder, hur frasen uttalas, ordklasser och exempel på hur denna fras används i text. Denna fras har visats 16 gånger och uppdaterades senast kl. 09:41 den 10 juli år 2024.

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?