Tetra, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Tetra. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 4 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: tetra

Tetraeder
Tetragon
Tetralogi
Tetraploid
Tetrark
Tetraskele
Tett
Teurg
Teuton
Teutonisk

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?