Underhållningsdans - synonymer, antonymer, översättningar, betydelse, böjningar, exempel, uttal, rim och ordklasser

Vad betyder Underhållningsdans?

Underhållningsdans är en typ av dans som utförs för nöjes skull och för att underhålla en publik. Det kan inkludera olika stilar som t.ex. bugg, foxtrot, cha-cha-cha, salsa, rock'n'roll och swing. Dansen kan utföras i olika sammanhang som t.ex. på fester, baler, konserter och TV-program. Syftet med underhållningsdans är att skapa en rolig och avslappnad stämning och att ge publiken en upplevelse av glädje och gemenskap.

Källa: Denna text har skrivits av en AI-robot (OpenAI, GPT-3.5-turbo).

Synonymer till Underhållningsdans

Antonymer (motsatsord) till Underhållningsdans

Följer efter Underhållningsdans

Allmän beskrivning

Här hittar du synonymer, antonymer (motsatsord), översättningar och böjningar för Underhållningsdans. En synonym till en fras har samma eller liktydig betydelse medan en antonym till en fras har motsatt betydelse. Du hittar en beskrivning som förklarar vad den här frasen betyder, hur frasen uttalas, ordklasser och exempel på hur denna fras används i text. Denna fras har visats 505 gånger och uppdaterades senast kl. 11:20 den 21 mars år 2023.

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?