Affärstidslag, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Affärstidslag. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 16 gånger och uppdaterades senast kl. 10:08 den 7 april år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Affärstidslag är en lag om öppettider för butiker. Utan en affärstidslag är det fritt fram för butiker ha vilka öppettider de vill. Historiskt var det av religiösa skäl förbjudet att ha öppet på söndagar i Sverige.

Synonymer

Lag om öppettider
Lag
Regler

Antonymer (motsatsord)

Anarki
Frihet
Liberalism

Följer efter: affärstidslag

Affärstryck
Affärsuppgörelse
Affärsutsikter
Affärsverk
Affärsverksamhet
Affärsägare
Affärsängel
Affärsöverenskommelse
Afghan
Afghansk

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?