Affärsverk, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Affärsverk. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 15 gånger och uppdaterades senast kl. 10:42 den 7 april år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Affärsverk eller affärsdrivande verk är statliga eller kommunala organ som säljer varor och tjänster utifrån affärsmässiga principer. Ett affärsverk är en förvaltningsmyndighet och inte en juridisk person såsom ett aktiebolag exempelvis. Affärsmässiga principer innebär att bedriva verksamhet med fokus på vinstmaximering. Många tidigare affärsverk har idag blivit bolagiserade.

Synonymer

Affärsdrivande verk
Vinstmaximering

Antonymer (motsatsord)

Verk

Följer efter: affärsverk

Affärsverksamhet
Affärsägare
Affärsängel
Affärsöverenskommelse
Afghan
Afghansk
Afghanska
Aficionado
Aflatoxin
Afodill

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?