Avfallspapper, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Avfallspapper. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 52 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Makulatur
Pappersavfall
Skräppapper

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: avfallspapper

Avfallsplats
Avfallsprodukt
Avfallsprodukter
Avfallsrester
Avfallstömning
Avfallsupplag
Avfart
Avfartsväg
Avfasad yta
Avfasning

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?