Ensambo, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Ensambo. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 17 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Enbo
Ensamboende person
Ensamboende
Ensamstående

Antonymer (motsatsord)

Sambo

Följer efter: ensambo

Ensamboende
Ensamboende person
Ensamhet
Ensamlevande
Ensamlevande växt
Ensamliggande
Ensamnyhet
Ensamrätt
Ensamrätt till uppfinning
Ensamstående

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?