Allergiframkallande ämne, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Allergiframkallande ämne. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 35 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Allergen

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: allergiframkallande ämne

Allergiker
Allergisk
Allergisk hudsjukdom
Allergisk luftvägssjukdom
Allergisk rinit
Allergisk snuva
Allergolog
Allergologi
Allergologisk
Allernådigst

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?