Allergolog, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Allergolog. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 48 gånger och uppdaterades senast kl. 09:23 den 17 juni år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Allergolog är en läkare som är specialist på allergologi (allergiska sjukdomar och andra överkänslighetssjukdomar). För specialistkompetens i allergologi krävs goda teoretiska och praktiska kunskaper i att självständigt utreda och behandla allergi och annan överkänslighet i övre och nedre luftvägar, astma och andra obstruktiva lungsjukdomar, astmaliknande tillstånd, yrkes- och miljöbetingade överkänslighetsreaktioner, överkänslighet för födoämnen och läkemedel, anafylaktiska reaktioner och andra immunologiska systemreaktioner, insektsallergi, urtikaria och angioödem samt primära immunbristsjukdomar med symtom från luftvägar.

Synonymer

Läkare
Allergiläkare
Allergispecialist

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: allergolog

Allergologi
Allergologisk
Allernådigst
Allerödmjukast
Allesamman
Allesammans
Allestädes
Allestädes närvarande
Allestädesnärvaro
Allfader

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?