Aprosodi, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Aprosodi. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 116 gånger och uppdaterades senast kl. 08:39 den 21 december år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Aprosodi kommer från grekiska (a för nekande och prosodi) och betyder ungefär ingen språkmelodi. Är ett neurologiskt tillstånd som kännetecknas av en oförmåga att kunna förmedla och tolka känslomässig språkmelodi. Innebär problem att förstå rytm, tonhöjd, stress och intonation med mera.

Synonymer

Brist
Hjärnskada
Talproblem
Ingen språkmelodi

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: aprosodi

Apspel
Apsvans
Aptera
Aptering
Aptit
Aptitbit
Aptitgivande
Aptithöjande
Aptitlig
Aptitlighet

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?