Aptering, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Aptering. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 104 gånger och uppdaterades senast kl. 09:39 den 3 januari år 2022. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Aptering kommer från latin (aptare) och betyder ungefär anpassning. Termen används inom skogsbruket för att syfta på kapning av en stam till stockar, för att maximera det ekonomiska utbytet av trädet. Termen används också för att syfta på processen att göra iordning en sprängladdning.

Synonymer

Anpassning
Tillredning
Avpassning
Avmätning
Kapning
Tillämpning

Antonymer (motsatsord)

Desaptering

Följer efter: aptering

Aptit
Aptitbit
Aptitgivande
Aptithöjande
Aptitlig
Aptitlighet
Aptitlös
Aptitlöshet
Aptitretande
Aptitretande dryck

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?