Avfall vid tröskning, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Avfall vid tröskning. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 2 703 gånger och uppdaterades senast kl. 17:08 den 5 maj år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Avfall vid tröskning är de rester som uppstår när man skiljer kärnan från axet (exempelvis i spannmål).

Synonymer

Agn
Boss
Rest
Restprodukt
Spill
Skräp

Antonymer (motsatsord)

Vete
Huvudprodukt

Följer efter: avfall vid tröskning

Avfalla
Avfallen
Avfallsbehållare
Avfallscontainer
Avfallshög
Avfallsinsamling
Avfallskol
Avfallskorg
Avfallskärl
Avfallspapper

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?