Förenad, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Förenad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 27 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Behäftad
Kopplad
Lierad

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: förenad

Förenad med äventyr
Förenade ansträngningar
Förenade krafter
Förenande
Förenas med
Förenas med syre
Förenhetliga
Förening
Förening till en helhet
Förenings- och säkerhetsakten

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?