Inrikta på affärer, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Inrikta på affärer. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 166 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Kommersialisera

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: inrikta på affärer

Inrikta sig
Inrikta sig på
Inrikta sina krafter på
Inriktad
Inriktad på
Inriktad på det praktiskt möjliga
Inriktad på vinst
Inriktning
Inrim
Inringa

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?