Inrikta sig, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Inrikta sig. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 170 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Inställa sig

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: inrikta sig

Inrikta sig på
Inrikta sina krafter på
Inriktad
Inriktad på
Inriktad på det praktiskt möjliga
Inriktad på vinst
Inriktning
Inrim
Inringa
Inringning

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?