Tippningspunkt, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Tippningspunkt. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 97 gånger och uppdaterades senast kl. 07:50 den 25 februari år 2022. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Tippningspunkt kommer från engelska (tipping point), är ett sammansatt ord av tippning (dumpning) och punkt (läge). Avser en position i ett system där en förändring förstör jämviktsläget och skapar ett helt annat läge som inte behöver vara ett jämviktsläge. Termen används bland annat avseende vårt klimatsystem för att referera till en punkt som det inte går att återvända till.

Synonymer

Position
Läge
Punkt
Klimax
Vändningspunkt

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: tippningspunkt

Tipptopp
Tippvagn
Tips
Tipsa
Tipsar
Tipsare
Tipsblankett
Tipset
Tipspromenad
Tiptop

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?