Distansarbete, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Distansarbete. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 35 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Arbete på distans
Arbete hemifrån
Telependling

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: distansarbete

Distansera
Distansera sig
Distanserad
Distansköp
Distansminut
Distansminut per timme
Distansritt
Distikon
Distingerad
Distinkt

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?