Grundvatten, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Grundvatten. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 173 gånger och uppdaterades senast kl. 08:02 den 22 mars år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Grundvatten är allt vatten som finns under markytan, det bildas genom att nederbörd sakta infiltreras ner genom marken. Grundvatten börjar att magasineras när det har nått en ogenomtränglig yta (akvifug) såsom en bergart.

Synonymer

Markvatten
Brunnsvatten
Vatten

Antonymer (motsatsord)

Ytvatten
Moln
Nederbörd
Regn

Följer efter: grundvatten

Grundämne
Grunge
Grunka
Grunkor
Grunna
Grunna på
Grunt ställe
Grupp
Grupp av experter
Grupp av fackuttryck

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?