Lojhet, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Lojhet. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 64 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Slöhet
Håglöshet
Oföretagsamhet
Passivitet
Maklighet
Lättja
Indolens
Flegma
Arbetsovilja
Arbetsskygghet
Bekvämlighet
Efterlåtenhet
Hållningslöshet
Lathet
Långsamhet
Slapphet
Sävlighet
Tröghet

Antonymer (motsatsord)

Pigghet
Ihärdighet
Företagsamhet

Följer efter: lojhet

Lojt
Lok
Loka
Lokal
Lokal för bokförsäljning
Lokal för filmförevisning
Lokal för hasardspel
Lokal språkvariant
Lokal tävling
Lokal vävnadsdöd

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?