Närhet, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Närhet. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 22 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Omgivning
Grannskap
Grannelag
Trakt
Nejd
Närvaro
Nära samband
Intimitet

Antonymer (motsatsord)

Avstånd
Distans

Följer efter: närhet

Närheten
Närhetsprincip
Närhetsprincipen
Näring
Näringar
Näringavätska
Näringsbrist
Näringsfattig
Näringsfrihet
Näringsfysiologi

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?