Avstånd, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Avstånd. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 15 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Håll
Distans
Sträcka
Mellanrum
Lucka
Gap
Intervall
Förklara sig ogilla
Opponera mot

Antonymer (motsatsord)

Närhet

Följer efter: avstånd

Avstånd från ekvatorn
Avstånd från ytan
Avstånd inåt
Avståndsförhållande
Avståndsmått
Avståndstagande
Avställning
Avställningsskiva
Avställningsyta
Avstämma

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?