Distans, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Distans. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 30 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Avstånd
Sträcka
Håll
Mellanrum
Lucka
Få perspektiv på

Antonymer (motsatsord)

Närhet

Följer efter: distans

Distansarbete
Distansera
Distansera sig
Distanserad
Distansköp
Distansminut
Distansminut per timme
Distansritt
Distikon
Distingerad

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?