Varierande, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Varierande. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 39 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Mångahanda
Av många slag
Mångfaldig
Skiftande
Mångsidig
Olika
Omväxlande
Fluktuerande
Föränderlig
Mångskiftande
Nyanserad
Nyansrik
Obeständig
Ojämn
Skiftesvis
Variabel
Växlande
Växlingsrik
Flexibel

Antonymer (motsatsord)

Oföränderlig
Enformig

Följer efter: varierande

Varieté
Varietet
Varietéteater
Varifrån
Varig
Varig svulst
Varigenom
Variskisk
Varit med
Varium et mutabile semper femina

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?