Apriorisk, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Apriorisk. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 65 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Oberoende av erfarenheten
Axiomatisk
Självklar

Antonymer (motsatsord)

Aposteriorisk

Följer efter: apriorisk

Apropå
Aprosodi
Apspel
Apsvans
Aptera
Aptering
Aptit
Aptitbit
Aptitgivande
Aptithöjande

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?