Gemensam för alla, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Gemensam för alla. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 67 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Allmän
Allmännelig

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: gemensam för alla

Gemensam idékläckning
Gemensam insats
Gemensam mark
Gemensam meningsyttring
Gemensam opinionsyttring
Gemensam sång
Gemensamhet
Gemensamma ansträngningar
Gemensamma drag
Gemensamma intressen

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?