Skildra, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Skildra. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 20 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Tala om
Beskriva
Berätta
Utmåla
Måla
Teckna
Porträttera
Framställa
Återge
Förtälja
Rapportera
Redogöra
Åskådliggöra
Avkonterfeja
Karakterisera
Relatera

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: skildra

Skildra livfullt
Skildra lätt och roande
Skildra roande
Skildrande
Skildrare
Skildring
Skilja
Skilja agnarna från vetet
Skilja av
Skilja från bottensats

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?