Likgiltighet, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Likgiltighet. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 68 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Nonchalans
Håglöshet
Liknöjdhet
Slöhet
Passivitet
Indifferens
Acedia
Apati
Förakt
Inaktivitet
Kallblodighet
Kallsinne
Kallsinnighet
Känslobrist
Ointresse
Stoicism
Ointresse
Apati
Kyla

Antonymer (motsatsord)

Engagemang
Passion
Hängivenhet

Följer efter: likgiltighet

Likgiltigheter
Likgiltigt
Likgiltigt prat
Likhet
Likhet i läggning
Likhetsgranskning
Likhetstecken
Likkista
Likljudande ord
Liklyding

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?