Olik, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Olik. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 16 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Avvikande
Annorlunda
Skiljaktig
Olikartad
Olika
Skild
Avstickande
Different
Annorledes
Olikvärdig
Oöverensstämmande
Särskild
Divergerande
Artskild
Udda
Apart
Omaka

Antonymer (motsatsord)

Lik
Likartad

Följer efter: olik

Olika
Olika områden
Olika saker
Olika slags
Olikartad
Olikartat
Olikformig
Olikfärgad
Olikhet
Olikhet i åsikter

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?