Likartad, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Likartad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 40 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Av samma art
Liknande
Besläktad
Befryndad
Ensartad
Motsvarande
Analog
Jämförlig
Enhetlig
Homogen
Isotrop
Motsvarig
Närbesläktad
Parallell
Snarlik
Uniform
Dylikt
Homogen
Snarlik

Antonymer (motsatsord)

Olikartad

Följer efter: likartad

Likartade
Likartat fall
Likasinnad
Likasinnad person
Likasinnade
Likasom
Likaså
Likasåväl
Likatänkande
Likaväl

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?