Homogen, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Homogen. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 42 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Enhetlig
Ensartad
Alltigenom lik
Likartad
Likformig
Oblandad
Likadan

Antonymer (motsatsord)

Heterogen

Följer efter: homogen

Homogenisera
Homogenitet
Homograf
Homografi
Homolog
Homologi
Homonym
Homonymi
Homosexualitet
Homosexuell

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?