Likformig, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Likformig. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 59 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Likadan
Enhetlig
Lika
Ensartad
Uniform
Homogen
Kongruent
Symmetrisk
Regelbunden
Överensstämmande
Alltigenom lika
Enformig
Isomorf
Isotrop
Konform
Likformad
Likriktad
Isomorf

Antonymer (motsatsord)

Olikformig
Olik
Annorlunda

Följer efter: likformig

Likformighet
Likgiltig
Likgiltiga ting
Likgiltighet
Likgiltigheter
Likgiltigt
Likgiltigt prat
Likhet
Likhet i läggning
Likhetsgranskning

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?