Lika, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Lika. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 28 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Likadan
Överensstämmande
Samma
Av samma sort
Jämställd
Jämbördig
Likställd
Likvärdig
Likvärd
I samma omfattning
Av samma mått
Av samma sort
På samma sätt
Likaså
Gilla
Behaga
Tilltala
Identiska
Oavgjort
Homo
Remi
Ensartat
Ekvivalent

Antonymer (motsatsord)

Olik
Avvikande
Olika
Annorlunda

Följer efter: lika

Lika barn leka bäst
Lika bra
Lika gammal
Lika god
Lika goda
Lika goda kålsupare
Lika gällande
Lika gärna
Lika ledes
Lika med

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?