Likadan, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Likadan. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 39 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Av samma slag
Lika
Överensstämmande
Samma
Dito
Oförändrad
Jämn
Enhetlig
Identisk
Ensartad

Antonymer (motsatsord)

Annorlunda

Följer efter: likadan

Likadana
Likafullt
Likaledes
Likalydande
Likalydande exemplar
Likalönsprincipen
Likar
Likare
Likartad
Likartade

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?