Ensartad, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Ensartad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 100 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Likartad
Alldeles liknande
Av samma art
Enhetlig
Likformig
Homogen
Isotrop
Uniform
Av samma sort
Likadan

Antonymer (motsatsord)

Olikartad
Heterogen

Följer efter: ensartad

Ensartat
Ense
Ensemble
Ensemble om fem
Ensemble om fyra
Ensemble om sex
Ensemble om sju
Ensemble om tre
Ensemble om två
Ensemble om åtta

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?