Heterogen, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Heterogen. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 42 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Olikartad
Blandad
Brokig
Oenhetlig
Av olika slag
Inhomogen
Sammansatt

Antonymer (motsatsord)

Homogen

Följer efter: heterogen

Heterogen komposition
Heterogenitet
Heteromorf
Heteromorfi
Heteronom
Heteronormativitet
Heterosexualitet
Heterosexuell
Heterotrof
Heterozygot

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?