Olikartad, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Olikartad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 36 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Blandad
Av olika slag
Heterogen
Disparat
Oförenlig
Motsatt
Stridig
Annorledes
Annorlunda
Avvikande
Different
Mångskiftande
Olik
Omväxlande
Oöverensstämmande
Skiftande
Skiljaktig
Växlingsrik

Antonymer (motsatsord)

Likartad
Förenlig

Följer efter: olikartad

Olikartat
Olikformig
Olikfärgad
Olikhet
Olikhet i åsikter
Olikställighet
Oliktyding
Oliktänkande
Oliktänkare
Olikvärdig

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?