Självständig, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Självständig. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 55 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Fri
Oberoende
Obunden
Självrådande
Frigjord
Egen
Originell
Autonom
Oavhängig
Suverän

Antonymer (motsatsord)

Osjälvständig
Ofri
Beroende

Följer efter: självständig

Självständig filmskapare
Självständighet
Självständighetsivrare
Självständigt
Självsuggestion
Självsvåld
Självsvåldig
Självsvåldigt företag
Självsvält
Självsyn

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?