Egen, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Egen. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 57 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Som man rår om
Enskild
Personlig
Privat
Individuell
Oberoende
Självständig
Unik
Speciell
Specifik
Särskild
Bestämd
Utmärkande
Säregen
Originell
Karakteristisk
Särpräglad
Egenartad
Egendomlig
Besynnerlig
Underlig
Konstig
Kufisk
Excentrisk
Udda
Ovanlig
Annorlunda
Apart
Sär

Antonymer (motsatsord)

Offentlig
Gemensam
Osjälvständig
Generell
Ordinär
Typisk
Normal
Vanlig

Följer efter: egen

Egen plan
Egen synvinkel
Egenart
Egenartad
Egenavgift
Egendom
Egendomlig
Egendomlighet
Egendomligt
Egendomligt nog

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?