Generell, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Generell. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 58 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Allmän
Allmängiltig
Allsidig
Allomfattande
Täckande
Övergripande
Överlag
I allmänhet
Universell
I stort

Antonymer (motsatsord)

Speciell
Specifik
Partikulär

Följer efter: generell

Generellt
Generera
Genereras
Generering
Generisk
Generositet
Generös
Genes
Genesis
Genetik

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?