Gemensam, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Gemensam. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 46 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Som tillhör flera
Allmän
Ömsesidig
Kollektiv
Samfälld
Förenad
Unison
Delad
Tillsammans
Samstämmig

Antonymer (motsatsord)

Enskild
Individuell
Privat
Åtskild

Följer efter: gemensam

Gemensam aktion
Gemensam ansvarighet
Gemensam för alla
Gemensam idékläckning
Gemensam insats
Gemensam mark
Gemensam meningsyttring
Gemensam opinionsyttring
Gemensam sång
Gemensamhet

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?