Unison, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Unison. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 35 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Enstämmig
Samfälld
Gemensam
Harmonierande
Samfällig
Samstämmig
Samstämd
Samstämmig
Enad
Enig
Entonig

Antonymer (motsatsord)

Flerstämmig
Polyfon

Följer efter: unison

Unison sång
Unisont
Unit-linked-försäkring
Unitarie
Unitarisk
Unitarism
Uniure
Universal
Universalarvinge
Universalgeni

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?