Samfälld, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Samfälld. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 30 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Gemensam
Förenad
Samlad
Odelad
Enhällig
Enstämmig
Unison
Enad
Allmän
Korus

Antonymer (motsatsord)

Enskild
Delad
Splittrad

Följer efter: samfälld

Samfälldhet
Samfälle
Samfällig
Samfällighet
Samfällighetsägd mark
Samfällt
Samfällt uttalande
Samfärdsel
Samfärdsel till sjöss
Samfärdsled

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?