Kollektiv, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Kollektiv. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 43 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Gemensam
Samfälld
Sammanfattande
Samfällig
Samling
Grupp
Gemenskap
Samfälldhet

Antonymer (motsatsord)

Individ
Enskild

Följer efter: kollektiv

Kollektiv meningsyttring
Kollektivanslutning
Kollektivanställd
Kollektivavtal
Kollektivfil
Kollektivhus
Kollektivisera
Kollektivisering
Kollektivism
Kollektivist

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?