Inrotad, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Inrotad. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 97 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Djupt rotad
Fastgrodd
Ingrodd
Invand
Inbiten
Orubblig
Acklimatiserad
Fastrotad
Habituell
Inlärd
Innött
Invetererad
Inövad
Rotad
Vanemässig
Etablerad
Van
Etablerad

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: inrotad

Inrotad ovana
Inrotad vanföreställning
Inruta
Inrutad
Inrycka
Inryckning
Inrymma
Inråda
Inrådan
Inräkna

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?