Ofördelaktigt, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Ofördelaktigt. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 61 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Ogynnsam
Oförmånlig
Dålig
Detrimentär
Farlig
Menlig
Negativ
Ogunstig
Olönsam
Ond
Skadlig
Negativ

Antonymer (motsatsord)

Gynnsam
Fördelaktig
Bra

Följer efter: ofördelaktigt

Ofördragsam
Ofördragsam svärmare
Ofördragsamhet
Ofördröjlig
Ofördröjligen
Ofördunklad
Ofördärvad
Oförenlig
Oförenlighet
Oföretagsam

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?