Oföretagsam, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Oföretagsam. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 56 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Initiativlös
Apatisk
Trög
Lat
Overksam
Slö
Loj
Indolent
Håglös
Passiv
Inaktiv
Dorsk
Slapp
Degig
Letargisk
Dådlös
Förslöad
Försoffad
Hågstulen
Lättjefull
Förslöad
Försoffad

Antonymer (motsatsord)

Energisk
Företagsam
Aktiv

Följer efter: oföretagsam

Oföretagsamhet
Oförfalskad
Oförfalskat
Oförfaren
Oförfärad
Oförglömlig
Oförgriplig
Oförgänglig
Oförgätlig
Oförhappandes

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?