Ofördragsam, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Ofördragsam. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 53 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Intolerant
Trångsynt
Omedgörlig
Fördömande
Fanatisk
Dogmatisk
Bigott
Blodsnitisk
Doktrinär
Kompromisslös
Långsint
Obeveklig
Ortodox
Trångbröstad
Trångsint

Antonymer (motsatsord)

Tolerant
Fördragsam

Följer efter: ofördragsam

Ofördragsam svärmare
Ofördragsamhet
Ofördröjlig
Ofördröjligen
Ofördunklad
Ofördärvad
Oförenlig
Oförenlighet
Oföretagsam
Oföretagsamhet

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?