På egen hand, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till På egen hand. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 42 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Ensam
Personligen
Solokvist
Alena
Själv
Självständigt
Självmant
Självständigt

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Följer efter: på egen hand

På egen risk
På eget ansvar
På eget bevåg
På eget initiativ
På en gång
På en höft
På en lägre nivå
På en sida
På en slump
På ett enda ögonblick

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?